Usługi pogrzebowe O serwisie Katalog ABC postępowania Regulamin Dla firm Kontakt Pamiętajmy Strona główna Epitafia

oprogramowanie funeralne

akcesoria pogrzebowe

urządzenia i akcesoria cmentarne

chłodnie

samochody pogrzebowe - karawany

trumny

urny

windy pogrzebowe

nagrobki plastikowe

odzież żałobna

odzież dla żałobników

poligrafia funeralna

kremacja

świece

znicze

odszkodowania, ubezpieczenia, finanse

kwiaciarnia

mistrzowie ceremonii

oprawa multimedialna pogrzebu

oprawa muzyczna pogrzebu

organizacja styp

transport zmarłych

balsamacja i tanatokosmetyka

usługi nietypowe

witraże

opieka nad grobami

cmentarze

Poradniki i prawo

Działania, jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby


Należy wezwać lekarza (bezpłatny numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego) w celu stwierdzenia zgonu. Można też zadzwonić bezpośrednio do zakładu pogrzebowego, który powiadomi uprawnionego lekarza o zaistniałej sytuacji i przybędzie na wskazane miejsce. Lekarz wypisuje tzw. kartę zgonu, która jest później potrzebna do wystawienia aktu zgonu u Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie ciało transportowane jest do kostnicy miejskiej.

Kolejny krok to wybór zakładu pogrzebowego, do którego należy się udać ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami tj.:

  • kartą zgonu
  • dowodem osobistym osoby zmarłej
  • dowodem osobistym współmałżonka osoby zmarłej
  • zaświadczeniem z zakładu pracy lub (jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą) ostatnim odcinkiem emerytury lub renty

Zakład pogrzebowy pomoże nam przejść przez procedurę formalno-prawną związaną z pochówkiem, wliczając w to zwrot zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na miejscu ustalamy termin pogrzebu, termin kremacji, wybieramy cmentarz i miejsce pochówku oraz obrządek religijny, w jakim ma zostać zorganizowana uroczystość. Oczywiście istnieje też możliwość organizowania pogrzebów świeckich łącznie z odpowiednimi akcesoriami funeralnymi. Wszelkie informacje, o szerokości oferowanych usług przez zakład uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z daną firmą.


Zasiłek pogrzebowy


Skarb Państwa zapewnia kwotę w wysokości 4000,00 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.). Cała procedura w przypadku kompleksowej obsługi przez zakład pogrzebowy, może być bezgotówkowa.

Jeżeli jednak decydują się Państwo na wypłatę zasiłku we własnym zakresie to należy przygotować następujące dokumenty:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  • wyciąg z aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Jeśli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.


Kremacja


Kremacja znana jest człowiekowi już od wieków i wywodzi się z hinduizmu. W Europie zachodniej i USA kremacja jest powszechna od ponad 100 lat. W Polsce mówi się o tym sposobie pochówku stosunkowo niedawno, lecz coraz więcej zakładów posiada własne krematoria, gdzie na życzenie rodziny bądź wspomnianej za życia woli zmarłego, możliwy jest pogrzeb z obrzędem spopielania zwłok. Proces jest bezdymny i bezzapachowy.

Transport


Jeżeli bliska nam osoba zmarła za granicą możemy wybrać wyspecjalizowaną firmę w transporcie międzynarodowym w dziale "przewóz zmarłych" lub wyszukać zakład pogrzebowy oferujący transport jako usługę dodatkową. Firmy świadczą usługi zgodne z prawem polskim i międzynarodowym załatwiając wszelkie niezbędne formalności związane z przewozem.