Czym jest kurhan?

Kurhany kojarzą się z dawnymi czasami, sięgającymi prehistorii. Okazuje się jednak, że nie są one jedynie reliktem przeszłości, ale zaczynają być tworzone także w naszych czasach., Czym są i na czym polega ich fenomen? Zapraszamy do lektury!

Sposób grzebania ulegają zmianie, podobnie jak formy miejsca spoczynku. Obecnie dominują pochówki w grobach i kolumbariach. W przeszłości ciała chowane były w kurhanach. Czym one są i czy ich istnienie to na pewno kwestia przeszłości?

Kurhan – prehistoryczna mogiła

Kurhan to prehistoryczna mogiła, która przypomina kopiec o półkolistym lub stożkowym kształcie. Bardzo często kurhany miały skaliste lub drewniane elementy. W ich wnętrzu znajdują się pomieszczenie grobowe. Ich powstanie datuje się na epokę neolitu oraz żelaza. W Polsce takich kurhanów zachowało się około 36.

Kurhan okrągły oraz podłużny

Struktura i przeznaczenie kurhanów fascynowało archeologów przez wieki. Jest to bowiem wiarygodny dowód świadczący o kulturze pogrzebowej naszych przodków. Długie kurhany zostały zbudowane po raz pierwszy przez ludzi neolitu około 4000-2000 lat p.n.e. Okrągłe kurhany są nowsze i pochodzą z epoki brązu – około 2000 r. p.n.e. Rzymianie i Anglosasi również używali kopców o podobnej konstrukcji do grzebania swoich zmarłych. Długie kurhany to wydłużone kopce otoczone równoległymi rowami. Archeolodzy uważają, że okrągłe kurhany służyły jako miejsce spoczynku zmarłych, natomiast podłużne pełniły funkcję ceremonialną.

kurhan

Kurhan – współczesne wykorzystanie

W niektórych państwach powoli zaczęto powracać do takiej formy budowania mogił. Zwłaszcza na wsiach. Współcześnie jednak kurhany przypominają bardziej kolumbaria. Chociaż nadal wykonuje się je z naturalnych materiałów jak kamień i drewno. W takich kopułach znajdują się specjalne nisze, w których można złożyć urnę z prochami.

Popularność kurhanów jest widoczna zwłaszcza w Anglii. W 2014 roku w wiosce All Canning zbudowano pierwszą mogiłę wzorowaną na te kurhany z prehistorii. Popularność tego rozwiązania sprawiła, że w wyniku rezerwacji miejsca spoczynku, w krótkim czasie zabrakło w mogile wolnych miejsc.

Dlaczego kurhany nadal są popularne?

W ostatnich latach wiele osób zaczęło kwestionować tradycyjne opcje pochówku. Miejsca na tradycyjnych cmentarzach są ograniczone, podobnie jak tradycyjne kolumbaria. Kurhan zapewnia spokojniejsze miejsce pochówku, w otoczeniu natury i z dala od zgiełku ulic. Takie miejsce pochówku przemawia zwłaszcza do osób wychowanych na wsiach, które ceniły przyrodę i ciszę.

Kurhany są kopułami ustawionymi w taki sposób, aby do ich wejścia wpadały promienie słońca. Wewnątrz znajdują się półki, specjalne nisze, na których ustawione są urny. Nie są one jednak niczym zabezpieczone, jak to ma miejsce przy kolumbarium.

Zdaje się, że kurhan jest idealną alternatywą dla tradycyjnych miejsc pochówku. Zielone otoczenie, światło słoneczne wpadające do mogiły oraz większy powrót do natury, to dla niektórych najodpowiedniejsze miejsce odpoczynku. Kurhany można budować wyłącznie na wsiach i polach. Może w czasach, w których coraz więcej osób czuje przesyt kakofonią miasta, powrót na łono natury będzie najlepszym wyborem.