Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to sposób prezentowania danej firmy tak, aby rozpowszechnić i utrwalić w pamięci odbiorcy jej określony wizerunek, a przez to zwiększyć jej rozpoznawalność wśród odbiorców działań marketingowych. Identyfikacja wizualna jest wynikiem szeregu działań podejmowanych przez wyspecjalizowane agencje, które mają doświadczenie w kreacji wizerunku.