Krzyże z kamienia

Krzyże z kamienia mogą być elementem składowym pomnika nagrobnego albo też mogą być autonomiczną formą. Krzyże z kamienia były stawiane od wieków nie tylko na ziemiach polskich. Spotyka się je na terenie całej Europy. W Polsce zachowało się ok. 600 wolnostojących krzyży, które miały pełnić funkcje pamiątkowe, dekoracyjne, wotywne, pokutne, graniczne i inne. Krzyże z kamienia są również chętnie stosowanym przez zakłady kamieniarskie elementem tworzącym całość z pomnikiem nagrobnym. Obecnie najczęściej wykonuje się krzyże z granitu i piaskowca.