Liternictwo

Liternictwo to usługa polegająca na nanoszeniu napisów na kamień. Ze względu na używaną technologię wyróżnia się głównie trzy rodzaje liter: piaskowane, metalowe i kute. Zakłady kamieniarskie wykonują prace związane z liternictwem, w tym także z liternictwem nagrobnym. Prace te są wykonywane zarówno na nowych pomnikach, jak i na tablicach oraz pomnikach, które już istnieją. Liternictwo też obejmuje renowacje i odświeżanie zatartych napisów na nagrobkach oraz na tablicach pamiątkowych.