Płyty nagrobne

Płyty nagrobne zwane też tablicami nagrobnymi to najczęściej bloki kamienne będące częściami składowymi pomnika nagrobnego. Na jednej z płyt – zwanej głowicą i zazwyczaj stojącej pionowo – umieszcza się informacje o osobie zmarłej a także inne motywy religijne oraz dekoracyjne (roślinne, ornamentowe). Płyty nagrobne – podobnie jak całe pomniki – tworzone są najczęściej z granitu bądź marmuru. Ich obróbką zajmują się specjalistyczne firmy – zakłady kamieniarskie.