Znakiem obecnych czasów jest mobilność oraz nasilone ruchy emigracyjne, związane najczęściej z poszukiwaniem lepszych warunków bytowych. Zjawisko emigracji występuje  zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym i może być krótkoterminowa, jak i długoterminowa.
Niejednokrotnie w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych zdarza się śmierć poza granicami kraju zamieszkania. Wtedy dla Rodziny lub innych osób związanych ze Zmarłym zachodzi konieczność zorganizowania uroczystości żałobnych oraz wcześniejszego transportu Zmarłych – najczęściej do kraju pochodzenia.
Niektórzy decydują się na samodzielną organizację wszystkich procedur związanych z przewozem Zmarłych. W celu ułatwienia jednak przeprowadzenia tego skomplikowanego procesu powstały liczne firmy, w których ofercie znajduje się krajowy i zagraniczny transport zwłok i prochów. Firmy takie posiadają niezbędne zasoby ludzkie, sprzętowe i infrastrukturalne, konieczne do organizacji oraz realizacji usług przewozowych oraz pogrzebowych.
Transport Zmarłych realizowany jest drogą lądową, morską oraz powietrzną na terenie całej Polski, Europy a nawet całego świata. Bliższe informacje – wraz z kalkulacją kosztów – można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z wybraną firmą.