Cmentarze komunalne

Cmentarze komunalne to oznaczone tereny o przeznaczeniu grzebalnym. Za administrację cmentarzy komunalnych odpowiada samorząd danego miasta, na którego terenie dany cmentarz się znajduje. Na cmentarzach komunalnych zazwyczaj chowane są osoby niezależnie od wyznania.