Mistrz ceremonii pogrzebowej

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej to osoba odpowiednio przygotowana do poprowadzenia uroczystości żałobnych. Najczęściej Mistrz Ceremonii pogrzebowej proszony jest o przewodniczenie ceremoniom o charakterze świeckim – nie wyklucza się jednak jego udziału także w pogrzebach wyznaniowych. Wśród jego zadań jest czuwanie nad całością uroczystości, których integralną częścią jest wygłoszenie mowy żałobnej oraz podjęcie refleksji o przemijaniu.