Znicze

Znicze wpisały się na trwałe w krajobraz cmentarzy oraz innych miejsc pochówku, nie tylko w Polsce. Tradycja umieszczania ich na grobach pochodzi z czasów przedchrześcijańskich z religii i kultury słowiańskiej. Znicz symbolizuje pamięć o Zmarłych. Używane są zarówno znicze w formie tradycyjnej, jak i znicze gazowe oraz metalowe.