Klepsydry

Klepsydra to rodzaj ogłoszenia - zawiadomienia o śmierci danej osoby. Zawiera ona także informacje o miejscu i czasie uroczystości pogrzebowych. Przygotowuje się ją na podstawie różnych wzorów - tak ogólnodostępnych, jak i autorskich, drukuje, a później wywiesza w miejscach publicznych. Można wybierać pomiędzy klepsydrami z motywami religijnymi lub bez.