Cmentarze parafialne

Cmentarze parafialne to tereny o przeznaczeniu grzebalnym, za których zarządzanie odpowiada dana kościelna jednostka administracyjna czyli parafia. Cmentarze parafialne mogą – ale nie muszą – znajdować się w pobliżu budynków kościelnych. Zazwyczaj pierwszeństwo do pochówku na cmentarzu parafialnym mają osoby związane z danym wyznaniem (np. na cmentarzu rzymskokatolickim – wierni wyznania rzymskokatolickiego).