Przemowy pogrzebowe

Przemowy pogrzebowe to profesjonalne teksty, które służą wspomnieniu osoby zmarłej. Są one indywidualnie tworzone na zamówienie osób prywatnych, zakładów pogrzebowych oraz innych instytucji. Mowy pogrzebowe są wygłaszane zarówno na pogrzebach o charakterze wyznaniowym, świeckim - oraz o charakterze nadzwyczajnym, jak np. na pogrzebach państwowych.