Konsolacje / Stypy

Stypa jest to uroczysty posiłek po uroczystościach pogrzebowych, na który zapraszana jest – w zależności od okoliczności – rodzina zmarłego, jego przyjaciele i znajomi lub, czasem, inni uczestnicy pogrzebu. Stypa odbywa się zazwyczaj w restauracji lub innym lokalu gastronomicznym, rzadziej w domu prywatnym.