Konsolacje / Stypy

Stypa jest to uroczysty posiłek po uroczystościach pogrzebowych, na który zapraszana jest – w zależności od okoliczności – rodzina zmarłego, jego przyjaciele i znajomi lub, czasem, inni uczestnicy pogrzebu. Stypa odbywa się zazwyczaj w restauracji lub innym lokalu gastronomicznym, rzadziej w domu prywatnym. Przedstawiamy Wam prezentacje restauracji z podaną ofertą w takich miastach Polski jak: Warszawa, Wrocław , Poznań, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Rzeszów, Bielsko-Biała, Katowice, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole, Radom, Lublin, Olsztyn, Białystok, Łódź, Tarnów - jak i innych pomniejszych miejscowościach.