Dyżur całodobowy

Dyżur całodobowy, który pełni większość zakładów pogrzebowych, pozwala na kontaktowanie się z pracownikami tych firm niezależnie od pory dnia i nocy – głównie w celu zlecenia usługi eksportacji ciała osoby zmarłej do chłodni. Dla ułatwienia kontaktu zakłady pogrzebowe udostępniają specjalne numery telefonów, pod którymi dyżuruje osoba oddelegowana do kontaktu z Klientem.