Ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok to specjalistyczna procedura mająca na celu wydobycie z grobu zwłok lub szczątków. Ekshumację przeprowadza się głównie z myślą o przeniesieniu Zmarłego do innego grobu lub też w celu dokonania ekspertyzy lekarskiej lub sądowej. Ekshumacja, ze względów sanitarnych, wykonywana jest w godzinach rannych od 16 października do 15 kwietnia, chyba, że powiatowy lub portowy inspektor sanitarny zadecyduje o wykonaniu ekshumacji w innym czasie.