Formalności urzędowe

Formalności urzędowe to szereg czynności, które są niezbędne w czasie organizacji pogrzebu. Do najważniejszych formalności urzędowych należy uzyskanie karty zgonu, aktu zgonu, złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w ZUS, KRUS czy innej instytucji, a także wszelkie działania podejmowane w administracjach cmentarzy oraz w parafiach. Często dopełnieniem formalnościami urzędowych zajmuje się osobiście rodzina zmarłego, jednak coraz częściej oferują taką usługę darmowo zakłady pogrzebowe.