Komory chłodnicze do przechowywania zwłok

Komory chłodnicze do przechowywania zwłok to podstawowe urządzenie umożliwiające długoterminowe i godne przechowanie ciała. Własna chłodnia do przechowywania ciał to obecnie wyróżnik tych najbardziej profesjonalnych i największych spośród zakładów pogrzebowych. Komory wykonuje się z materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych umożliwiających zachowanie higieny. Komory chłodnicze na zwłoki umożliwiają przechowanie ciała na tacy lub w trumnach. Często komory chłodnicze na zwłok występują w systemach regałowych i tworzą całe moduły.