Pomoc prawna

Pomoc prawna po śmierci danej osoby pozwoli jej Bliskim oraz innym zainteresowanym osobom rozwiązać problematyczne kwestie związane z odszkodowaniami, spadkami, dziedziczeniem, jak również sukcesją w przejmowaniu zarządu firm. Pomoc prawną świadczą wyspecjalizowane kancelarie prawne, radcy prawni oraz adwokaci, mający doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Niektóre zakłady pogrzebowe dają swoim Klientom możliwość nieodpłatnego - bądź na bardzo atrakcyjnych warunkach - skorzystania z takich porad prawnych oraz z ewentualnej dalszej pomocy w dochodzeniu roszczeń.