Szkolenia funeralne

Szkolenia funeralne przeznaczone są dla pracowników zakładów pogrzebowych oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w takich zawodach, jak laborant sekcyjny oraz w takich dziedzinach, jak tanatokosmetyka, tanatopraksja (balsamacja), rekonstrukcja pośmiertna czy wizaż pośmiertny. Szkolenia funeralne są przeprowadzane przez specjalistów, a ich ukończenie jest poświadczane odpowiednimi certyfikatami oraz dyplomami. W Polsce istnieje kilka ośrodków oferujących szkolenia funeralne dla branży pogrzebowej.