Transport zwłok z Białorusi

Na Białorusi mieszka liczna mniejszość Polska oraz osób posiadających polskie korzenie i kartę Polaka. Część z nich pragnie być pochowanych w ojczyźnie. Na terenie Polski stopniowo powiększa się też ilość przebywających na stałe Białorusinów. Rodziny które pragną przetransportować zmarłych z i na Białoruś powinny skorzystać z poniższego zestawienia firm posiadających niezbędne doświadczenie w świadczeniu tej usługi.