Własna kaplica pogrzebowa

Własna kaplica pogrzebowa to pomieszczenie zintegrowane z domem pogrzebowym lub też niezależne od niego, najczęściej ozdobione symbolami religijnymi, przeznaczone do uroczystego ostatniego pożegnania z osobą zmarłą w trakcie ceremonii religijnej. W kaplicy pogrzebowej istnieje możliwość odprawienia nabożeństwa oraz całonocnego czuwania przy zmarłym. Własna kaplica pogrzebowa, którą posiada coraz więcej zakładów pogrzebowych, może też – w przypadku pogrzebów świeckich – służyć za salę pożegnań, którą na ten czas pozbawia się emblematów związanych z konkretnym wyznaniem.