Wypłata zasiłku pogrzebowego

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku. Zasiłek pogrzebowy jest rekompensatą całości bądź części kosztów poniesionych na organizację pogrzebu. Jego wysokość wynosi od 1 marca 2011 roku 4000 zł. Wypłata zasiłku pogrzebowego może nastąpić w sposób gotówkowy, przelewem na konto organizatora pogrzebu lub – jeśli koszty pogrzebu są kredytowane przez zakład pogrzebowy – na konto zakładu pogrzebowego.