Wypłata zasiłku pogrzebowego

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku. Zasiłek pogrzebowy jest rekompensatą całości bądź części kosztów poniesionych na organizację pogrzebu. Jego wysokość wynosi od 1 marca 2011 roku 4000 zł. Wypłata zasiłku pogrzebowego może nastąpić w sposób gotówkowy, przelewem na konto organizatora pogrzebu lub – jeśli koszty pogrzebu są kredytowane przez zakład pogrzebowy – na konto zakładu pogrzebowego.

Nie widzisz swojej firmy?
Nie czekaj i dodaj ją już teraz!

Promuj swoją firmę w najnowocześniejszym portalu branży pogrzebowej w Polsce.

Zadbaj o wizerunek swojej firmy w internecie już teraz.

Dodaj firmę