Transport zwłok z Danii

W Danii przebywa duża liczba osób pochodzenia polskiego: Polaków mieszkających na stałe ( około 30 tysięcy ) oraz Polaków pracujących sezonowo. Głównymi skupiskami Polonii jest Kopenhaga i Nykøbing Falster. Pomimo tego, że Dania położona jest stosunkowo blisko naszych granic, to transport zwłok z Dani związany jest ze sprawiającym trudności przygotowaniem kilku niezbędnych dokumentów urzędowych, z których najważniejszym jest Laissez passer – LIGPAS. Na rynku pogrzebowym istnieją firmy specjalizujące się w transporcie zmarłych z Danii. Poniżej polecamy najlepsze z nich i prezentujemy ich ofertę.