Ile kosztuje miejsce na cmentarzu?

Na koszt miejsca na cmentarzu ma wpływ zarówno rodzaj oraz lokalizacja cmentarza, jak i wybranego miejsca grobowca czy też jego rozmiary. Ile kosztuje miejsce na cmentarzu?

Aby zapewnić zmarłej osobie godny pochówek, trzeba wybrać odpowiednie miejsce na cmentarzu. Lokalizacja powinna odpowiadać kwestiom wyznaniowym, a także osobistej woli Zmarłego. Miejsca na cmentarzu są jednak płatne, a ich koszty zależą od wielu różnych czynników. Na koszt miejsca na cmentarzu ma wpływ zarówno rodzaj oraz lokalizacja cmentarza, jak i wybranego miejsca grobowca czy też jego rozmiary. Ile jednak tak naprawdę kosztuje miejsce na cmentarzu?

Rodzaje cmentarzy w Polsce

W Polsce wyróżnić można dwa rodzaje cmentarzy, czyli wyznaniowe oraz komunalne. Te pierwsze mają zwykle mniejszą powierzchnię i spotykane są znacznie rzadziej. Zgodnie ze swoją nazwą, cmentarz wyznaniowy to miejsce pochówku głównie dla osób wyznających określoną wiarę. Nadzór nad nimi sprawują konkretne jednostki wyznaniowe. Do najczęściej spotykanych należą katolickie cmentarze wyznaniowe, ze względu na popularność Kościoła katolickiego. W Polsce można jednak spotkać także cmentarze prawosławne, judaistyczne, ewangelickie czy muzułmańskie. W niemal każdej miejscowości znajdują się natomiast cmentarze komunalne. Nadzór nad nimi sprawują władze gminne. Na takim cmentarzu pochować można każdą osobę, niezależnie od jej wyznania. Ze względu na to zróżnicowanie, można tam zobaczyć nie tylko krzyże katolickie, ale również inne symbole religijne.

ile kosztuje miejsce na cmentarzu

Cena miejsca na cmentarzu

Na całościową cenę pochówku na konkretnym cmentarzu składają się różne kwestie. Koszt wybranego miejsca uzależniony jest przede wszystkim od opłat, które wyznacza administracja danego obiektu cmentarnego. W przypadku cmentarza wyznaniowego jest to np. Kościół lub inna organizacja religijna, a dla cmentarza komunalnego jest to gmina. Wykupienie miejsca wiąże się z uiszczeniem zbiorczej, odgórnej opłaty za 20 lat przechowywania ciała zmarłego na danym cmentarzu. Przepisy z tym związane zawarte zostały w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, uchwalonej w 1959 roku. Po upływie 20 lat jednostka odpowiedzialna za zarządzanie danym cmentarzem informuje o konieczności przedłużenia danej opłaty. Jeżeli grób nie zostanie spłacony, zgodnie z prawem może zostać całkowicie zlikwidowany.

Opłaty za miejsce na cmentarzu

Wysokość jednorazowej opłaty za miejsce na cmentarzu to około 500 złotych, co wystarcza na okres 20 lat. Nieco niższe koszty występują zwykle w przypadku cmentarzy, które zlokalizowane są w niedużych miejscowościach. Wyższe ceny obowiązują natomiast w największych miastach. Przykładowo w Warszawie opłata za miejsce na cmentarzu wynosi ok. 600-1000 złotych. Czynnikiem decydującym o ostatecznej cenie jest również dokładne położenie grobu. Najdroższe są lokalizacje najbliższe głównych alei danego cmentarza, podczas gdy taniej wykupić można te położone na uboczu. Najwyższe ceny dotyczą zwykle miejsc przeznaczonych dla kilku zmarłych osób, np. członków rodziny. Groby rodzinne są droższe od jednoosobowych. Nie bez znaczenia pozostaje jednak wola Zmarłego. Nie każdy bowiem życzy sobie, aby po śmierci jego ciało zostało złożone we wspólnym grobowcu. Na ostateczny wydatek wpływa ponadto fakt, czy grób będzie pogłębiony czy niepogłębiony.