Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu jest przedsięwzięciem kosztownym, dlatego warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak zasiłek pogrzebowy. Czym on jest, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać?

W obliczu utraty bliskiej osoby, ostatnią rzeczą o jakiej myśli Jego rodzina, są finanse. Niemniej jednak organizacja pogrzebu jest przedsięwzięciem kosztownym, dlatego warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak zasiłek pogrzebowy. Czym zatem jest zasiłek pogrzebowy, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać?

Czym jest i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pomocowe, które wypłacane jest przez ZUS lub KRUS w przypadku śmierci bliskiej osoby. Mogą o niego ubiegać się osoby spokrewnione, ale nie tylko. Również przyjaciele, sąsiedzi, a nawet różnego rodzaju instytucje, takie jak chociażby gminy, kościoły czy domy opieki. Warunkiem jest jednak to, aby osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy faktycznie poniosła koszty pogrzebowe.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie uprawnionej w przypadku śmierci:
• osoby ubezpieczonej, która podlegała ubezpieczeniom emerytalnym oraz rentowym,
• osoby, która pobiera emeryturę bądź rentę,
• osoby, która choć w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, to spełniała warunki do ich uzyskania,
• członka rodziny – współmałżonka (nawet jeśli małżeństwo było w separacji); rodziców (macochy, ojczyma i osoby przysposabiającej); dzieci własnych, a także dzieci z drugiego małżonka, dzieci przysposobionych oraz dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej czy przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności; rodzeństwa, dziadków oraz wnuków,  jak również tych osób, nad którymi została ustanowiona opieka prawna,
• osoby ubezpieczonej, w przypadku, której ubezpieczenie ustało pod warunkiem jednak, że jej śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, bądź też zasiłku macierzyńskiego.

komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy należy złożyć niezbędne dokumenty wraz z wnioskiem w ZUS (wniosek Z-12) lub też w KRUS (wniosek SR-26). Mamy na to 12 miesięcy od daty śmierci. Można to zrobić w sposób tradycyjny lub online.

Wśród niezbędnych dokumentów muszą się znaleźć:
• skrócony odpis aktu zgonu, zaś w przypadku urodzenia martwego dziecka – akt urodzenia ze stosowaną adnotacją,
• oryginały rachunków, potwierdzające poniesienie kosztów z racji organizacji pogrzebu,
• dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą, (skrócone odpisy aktu stanu cywilnego),
• zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu.

Na wypłacenie zasiłku pogrzebowego czeka się do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W praktyce procedura ta przebiega jednak znacznie szybciej. Pieniądze mogą być wysłane na konto lub listownie – zależnie od wskazania formy we wniosku.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Osobom najbliższym, do których zaliczają się członkowie rodziny, przysługuje zasiłek w wysokości 4000 zł. Pozostałe osoby otrzymają tyle, ile przeznaczały na organizację pogrzebu, nie więcej jednak niż 4000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *