Całun – co to jest?

Są słowa, które weszły do naszego słownika i wydawać się może, że dotyczą spraw i rzeczy niemal archaicznych. Tymczasem jest odwrotnie. Tak, jak w przypadku całunu.

Według słownika języka polskiego całun to tkanina służąca do przykrywania zwłok, trumny czy katafalku, dawniej tkanina wełniana, tkana w szachownicę. W Polsce jest to określenie zasłony, okrywy z tkaniny – najczęściej w kolorze czarnym.

Obecnie wiele osób kojarzy to słowo z odciśniętym na płótnie wzorem zmarłego. Wszystko to za sprawą jednego z najbardziej znanych i najczęściej wspominanych całunów, a mianowicie Całunu Turyńskiego. Jednakże jak wiadomo zachowanych jest wiele innych całunów a znaczna ich część znajduje się w Rzymie.

Całun Turyński

Skąd nazwa Całun Turyński? Zawdzięcza ją temu, że od 1578 roku przechowywany jest w Turynie we Włoszech. Jest to płótno bardzo znane zwłaszcza chrześcijanom. Materiał długości 4,4 m i szerokości 1,1 m przestawia odbicie ukrzyżowanego i ubiczowanego mężczyzny. Materiał ten był wielokrotnie badany i wiele z tych badań potwierdza jego autentyczność. Oczywiście naukowcy wciąż spierają się w tej kwestii jednak uderzająca jest zbieżność między tym co można zobaczyć na wspomnianym całunie a tym co można przeczytać w Ewangelii na temat męki i ukrzyżowania Jezusa.

Całun Turyński przedstawia obrażenie powstałe po dźwiganiu krzyża, biczowaniu i koronie cierniowe czy też przecięty bok z plamami krwi. Jak wynika z badań jest to krew ludzka grupy AB, która to często pojawia się w innych cudach eucharystycznych. Na płótnie odkryto też pyłki roślin z Palestyny i Azji Mniejszej. Co kilka lat płótno zostaje wystawione publicznie w Turynie na kilka tygodni i przyciąga rzesze pielgrzymów z całego świata.

całun

Całun kremacyjny

Całun pogrzebowy używany jest do okrycia ciała przede wszystkim podczas kremacji, choć istnieje możliwość wykorzystania płótna także do tradycyjnego pogrzebu. Kremacja to proces spalania ciała zmarłego. Obecnie przeprowadzana w piecu kremacyjnym i cały proces odbywa się automatycznie. W Polsce ludzie zostają spopieleni głównie w ubraniach, ale istnieje możliwość wykorzystania do owinięcia ciała właśnie całunu pogrzebowego. W Skandynawii natomiast kremacje prowadzone są tylko i wyłącznie w całunach.

Całuny wykorzystywane są na całym świecie. W Chinach ciało zmarłego zostaje owinięte w całun koloru białego (biel jest tam kolorem żałobnym). W Indiach materiałem tym owija się zwłok przed spaleniem. Mężczyźni owijani są w płótno koloru białego a kobiety w kolorowy. Muzułmanie natomiast do pochówku wykorzystują całun w kolorze białym.