Apel Poległych i Apel Pamięci – podobieństwa i różnice

Apel Poległych oraz Apel Pamięci – czy te określenia oznaczają to samo? Wyjaśniamy!

W historii Polski przeplatają się momenty radosne i bolesne. Wolność naszego kraju, która jest tak wiele razy w roku radośnie świętowana, została okupiona nie tylko krwią wielu Polaków, ale także wytężoną pracą kolejnych pokoleń. Wspominanie wydarzeń minionych lat czy wieków to żywa lekcja historii nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych. Przywoływanie dat, szczególnie istotnych historycznie, jest niezwykle cenne zwłaszcza dla żyjących jeszcze uczestników walk o niepodległość. Wśród najbardziej przejmujących form tego przywoływania są: Apel Poległych oraz Apel Pamięci.

Czym się różnią: Apel Poległych i Apel Pamięci?

Oba pojęcia bardzo podobne i często mylone, dlatego warto przedstawić pokrótce różnice pozwalające rozróżnić te dwa uroczyste apele. Należy jednak podkreślić, że w przypadku obu tych uroczystości chodzi o upamiętnienie osób, które już odeszły, szczególnie zasłużonych w historii Polski.

Apel Poległych – jest to według słownika języka polskiego uroczyste odczytanie nazwisk żołnierzy oraz osób cywilnych, poległych za Ojczyznę – w celu uczczenia ich pamięci.

Apel Pamięci – to uroczyste przywołanie nazwisk osób związanych z wydarzeniem historycznym, które nie poległy w boju za Ojczyznę. W tego typu uroczystościach w trakcie ich trwania wymieniani zostają nie tylko ci, którzy polegli, ale także np. dowódcy Powstania Warszawskiego, którzy zmarli śmiercią naturalną. To osoby, które były ściśle związane z jakimś wydarzeniem historycznym, ale niekoniecznie w wyniku uczestnictwa w nim poniosły śmierć.

Co łączy Apel Poległych i Apel Pamięci?

Zarówno Apel Poległych, jak i Apel Pamięci zawiera wielokrotne wezwanie, skierowane do osób, które już odeszły: „Do Was wołam! Wzywam Was! Stańcie do Apelu!” – oraz z zawołania dla uczczenia przywoływanych osób „Chwała Bohaterom! Cześć ich pamięci! Zginęli śmiercią męczeńską!”. Najczęściej zawołanie to jest proklamowane przez reprezentacyjną kompanię wojska lub innych służb mundurowych.

Warto wiedzieć, że zarówno Apel Poległych, jak i Apel Pamięci odbywa się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic historycznych wydarzeń.  Często wydarzeniom tym towarzyszy oprawa muzyczna, wojskowa, harcerska czy też np. salwy honorowe.