Co zrobić, jeśli osoba zmarła była właścicielem samochodu?

W przypadku śmierci właściciela samochodu są dwie drogi postępowania, które zależą od tego czy zmarły pozostawił po sobie testament, czy też nie.

Często zdarza się tak, że osoba najbliższa odchodzi niezapowiedzianie i po jej śmierci pozostaje nieuregulowanych wiele kwestii formalnych. Najbliższa rodziny często staje przed trudnymi tematami, jak chociażby to co zrobić gdy zmarły był właścicielem pojazdu. Co wtedy powinni uczynić jego bliscy?  

Postępowanie, gdy nie ma testamentu

Zgodnie z polskimi przepisami, w przypadku braku testamentu, spadek po osobie zmarłej dziedziczy najbliższa rodzina. Nazywa się do dokładnie dziedziczeniem ustawowym i wtedy jako pierwsi prawo do dziedziczenia otrzymują małżonkowie i dzieci zmarłej osoby. Jeśli ten ostatni nie miał potomstwa, spadek należy się również jego rodzicom i rodzeństwu. Może też zdarzyć się tak, że samochód zostanie podzielony na kilku członków rodziny.  Wtedy należy dogadać się i wspólnie ustalić jednego właściciela, który spłaci część pozostałym. Na podstawie tej wewnętrznej decyzji pozostali członkowie rodziny będą mogli zrzec się spadku. Proces poświadczenia dziedziczenia jest z punktu widzenia prawa podobny, jak w przypadku testamentu, i ma miejsce u notariusza lub w sądzie rejonowym.

śmierć właściciela samochodu

Postępowanie, gdy zmarły pozostawił testament

Dokument ten znacznie ułatwia całość procesu przejęcia pojazdu i reguluje dokładnie, kto dziedziczy prawo do własności po zmarłym, w tym przypadku także samochodu. Wtedy też osoba, która zostaje nowym właścicielem auta, musi potwierdzić swoje prawo do dziedziczenia. W tym przypadku odbywa się to na podstawie testamentu. Wtedy należy udać się do notariusza lub potwierdzić nabycie spadku we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania sądzie rejonowym.

Samochód w spadku – i co dalej?

Gdy już stajemy się właścicielem pojazdu po osobie zmarłej – po ustanowieniu tego w sposób prawny należy udać się do miejscowego Wydziału Komunikacji w celu jego przerejestrowania. Musimy posiadać dokumenty takie jak:

  • Notarialne lub sądowne poświadczenie o nabyciu własności do pojazdu
  • Wniosek o rejestrację
  • Dowód rejestracyjny auta i kartę pojazdu, jeśli została ona wydana
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

UWAGA! Bez przerejestrowania nie będziemy mieli możliwości sprzedaży pojazdu.