Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby?

Śmierć zawsze pojawia się z zaskoczenia. Warto wiedzieć, jak się zachować w obliczu zgonu Bliskiej Osoby.

Do pierwszych i najistotniejszych działań, które należy podjąć w przypadku śmierci Bliskiej Osoby należy wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu. Zazwyczaj wzywa się lekarza rodzinnego lub – poza godzinami pracy rejonowego ośrodka zdrowia – lekarza pogotowia ratunkowego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego. Można też zadzwonić bezpośrednio do zakładu pogrzebowego, który powiadomi uprawnionego lekarza o zaistniałej sytuacji – a ten przybędzie na wskazane miejsce.

Zadaniem  lekarza jest – po stwierdzeniu zgonu – wypisanie tzw. karty zgonu. Dokument ten jest niezbędny, aby zakład pogrzebowy mógł przetransportować ciało Zmarłego do chłodni. Karta zgonu potrzebna jest też do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Po otrzymaniu od lekarza karty zgonu należy powiadomić zakład pogrzebowy, który dokonuje eksportacji ciała Zmarłego – to znaczy przewozi je do chłodni miejskiej lub szpitalnej.

Kolejny krok na drodze przygotowań do pogrzebu to wybór zakładu pogrzebowego, któremu chcemy zlecić organizację i realizację ceremonii pogrzebowych. Warto pamiętać, że w wyborze zakładu pogrzebowego posiadamy pełną autonomię. Oznacza to, że eksportacją Zmarłego oraz przygotowaniem pogrzebu nie musi zajmować się ta sama firma funeralna.

śmierć bliskiej osoby co robić

Do wybranego zakładu pogrzebowego należy udać ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami. Należą do nich przede wszystkim:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty Osoby Zmarłej
  • dowód osobisty współmałżonka Osoby Zmarłej
  • zaświadczenie z zakładu pracy, jeśli Zmarły był zatrudniony

lub

  • ostatni odcinek emerytury lub renty, jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą

Zakład pogrzebowy pomoże nam przejść przez procedury formalne, prawne i logistyczne związane z pochówkiem, wliczając w to uzyskanie zwrotu zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innej instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie tego typu zasiłku (KRUS, WBE, MSWiA itp.)

W siedzibie zakładu pogrzebowego – lub w innym stosownym miejscu, o ile zakład pogrzebowy oferuje opcję tzw. mobilnego biura – dokonujemy ustaleń terminu pogrzebu, terminu oraz miejsca ewentualnej kremacji, wybieramy cmentarz i miejsce pochówku oraz obrządek religijny, w jakim ma zostać zorganizowana uroczystość. Oczywiście, istnieje też możliwość organizowania pogrzebów świeckich łącznie z odpowiednimi akcesoriami funeralnymi.

Wszelkie informacje o zakresie usług pogrzebowych oferowanych przez dany zakład uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z daną firmą.