Śmierć w szpitalu – procedury

Śmierć w szpitalu jest zawsze dramatem: zarówno dla rodziny Zmarłego, jak i dla personelu medycznego, który z pewnością starał się czynić wszystko, aby uratować, podtrzymać ludzkie życie. Jak postąpić w takiej sytuacji? O czym należy pamiętać?

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym wydarzeniem w życiu. Mimo to trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji trzeba dopełnić formalności związanych z odejściem, aktem zgonu i pogrzebem. W tym ciężkim momencie warto skorzystać z jasnej i szczegółowej porady jak postępować w przypadku śmierci bliskiej osoby w szpitalu.

Pierwsze chwile po śmierci

Zgon pacjenta, który przebywa w szpitalu, jest zgłaszany lekarzowi, który leczył pacjenta lub lekarzowi dyżurnemu. Zgłoszenia dokonuje osoba odpowiedzialna, np. pielęgniarka. Wówczas następuje czas na oględziny ciała, stwierdzenie zgonu oraz jego przyczyny. To właśnie wtedy wystawiana jest karta zgonu. W sytuacji, kiedy konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przyczyna zgonu ustalana jest na tej podstawie. Kiedy zostanie stwierdzony zgon, przychodzi czas na powiadomienie najbliższych. W takiej sytuacji powiadamiana jest osoba lub instytucja wskazana przez osobę zmarłą jeszcze za życia bądź będąca taką z urzędu jako właściwą do powiadomienia.

śmierć w szpitalu

Kto może zorganizować pochówek?

Po śmierci konieczne jest zorganizowanie pochówku. W pierwszej kolejności mają do niego prawo:
– współmałżonek,
– krewni zstępni i wstępni,
– boczni krewni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
– powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia pokrewieństwa,
– w przypadku osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa prawo do pochówku mają organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne,
– w przypadku żołnierzy służby czynnej właściwe organy państwowe.
Warto dodać, że osoby i instytucje odpowiedzialne za pochówek, powinny dołożyć starań, aby wykonać też obowiązek w godny sposób.

Śmierć w szpitalu – procedury

W celu przeprowadzenia pogrzebu, osoba organizująca go powinna zgłosić się do szpitala, by odebrać kartę zgonu oraz osobiste rzeczy zmarłej osoby. W sytuacji, kiedy posiada się już kartę zgonu, należy ustalić szczegóły pogrzebu z zakładem pogrzebowym. W szpitalnej chłodni ciało nie może być przechowywane dłużej niż 72 godzin, choć zależy to od indywidualnych przepisów obowiązujących w danym szpitalu. Przed wydaniem ciała następuje identyfikacja, a ciało powinno być umyte i przygotowane do wydania najbliższym. Za ubranie do pochówku odpowiada rodzina lub osoby organizujące pogrzeb.

Uzyskanie aktu zgonu

Często rodzina i inne instytucje potrzebują aktu zgonu do innych procedur związanych z pochówkiem, uzyskaniem zasiłku pogrzebowego. W celu uzyskania tego dokumentu niezbędne jest przedłożenie wspomnianej karty zgonu wystawionej przez lekarza. Zarejestrowania zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego. Powinno się go zgłosić w ciągu trzech dni od śmierci bliskiej osoby. Jeśli przyczyną jest choroba zakaźna, na zgłoszenie zgonu mamy tylko dobę. Uzyskanie aktu zgonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy przedłoży się kartę zgonu oraz zwróci dowód osobisty osoby zmarłej.

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym przeżyciem i często nie ma się wówczas głowy do formalności. Dlatego też warto mieć przy sobie kogoś, kto nam pomoże, doradzi i wesprze w tych trudnych chwilach.