Donacja zwłok

Donacja zwłok to usługa, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Coraz częściej osoby żyjące decydują o tym, co stanie się z ich ciałem po śmierci. Bliscy muszą to uszanować, a także wykonać niezbędne kroki do tego, aby zrealizować ostatnią wolę zmarłego.

Zwłoki w akcie donacji przekazywane są do celów naukowych. Proces ten umożliwiają polskie Akademie Medyczne. Warto zaznaczyć, że nie przynosi to korzyści finansowych. Oznacza to, że rodzina oddająca ciało nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia.

Pisemne oświadczenie

Donacja jest równoznaczna z darowizną, czyli nieodpłatnym przekazaniem zwłok np. do celów badawczych oraz naukowych. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest posiadanie pisemnego oświadczenia, które zostało sporządzone jeszcze za życia osoby zmarłej. Bliscy nie mogą decydować o tym, co stanie się ze zwłokami. Trzeba również wspomnieć o Akcie Donacji – zazwyczaj można pobrać go na oficjalnej stronie wybranej instytucji, ośrodka naukowego, czy też uczelni.

Akt Donacji musi zostać wypełniony oraz podpisany. Zwykle wymagane jest także wskazanie dwóch osób, które są odpowiedzialne za dostarczenie informacji o zgonie. Oprócz tego omawiany dokument musi zostać potwierdzony przez notariusza, gdyż w innym przypadku nie będzie on ważny. Jak widać droga do przekazania zwłok nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Pomimo tego wiele osób pragnie, aby ciało zostało wykorzystane do słusznych celów.

donacja zwłok

Kwestie finansowe

Donacja zwłok nie zapewnia korzyści finansowych, jednak może stać się sposobem na zaoszczędzenie gotówki. Warto jednak wiedzieć, że liczba miejsc jest ograniczona. Uczelnie często odrzucają zgłoszenia, ponieważ nie potrzebują już kolejnych zwłok. Przeszkodą do przejęcia ciała może być także jego stan, czyli np. silny rozkład. Problemem jest również śmierć poza granicami kraju.

To obiekt zainteresowany donacją zajmuje się kwestiami organizacyjnymi, takimi jak np. przechowywanie, czy też transport zwłok. Dla bliskich zmarłego jest to więc odciążenie finansowe. Ponadto zwykle nie organizują oni pogrzebu, co niesie za sobą kolejne oszczędności. Jest to szczególnie ważne dla osób ubogich, ale nie tylko. Nierzadko na donację decydują się ci, którzy nie mają w Polsce bliskiej rodziny, która mogłaby zająć się organizacją pochówku.

Zasiłek pogrzebowy

Kwestia wypłaty zasiłku pogrzebowego po donacji zwłok to temat, który wzbudza sporo kontrowersji. Trzeba wziąć pod uwagę, że pieniądze z ZUS-u pokrywają koszt organizacji pochówku. Aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. W przypadku braku pogrzebu oraz ponoszenia innych kosztów (np. związanych z transportem ciała) wypłata gotówki jest bezzasadna.
Pomimo donacji wiele osób decyduje się na symboliczny pochówek. Zgodnie z przepisami prawa nie potrzeba do tego ciała. W takiej sytuacji należy przedstawić w ZUS-ie poniesione koszty. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie zasiłku pokrywającego wspomniane wydatki. Należy pamiętać o tym, aby uregulować formalności przez upływem 12 miesięcy od daty śmierci.