Podziękowanie za udział w pogrzebie

Pogrzeb to smutna uroczystość, która gromadzi nie tylko najbliższą rodzinę, ale także przyjaciół zmarłego i jego bliskich, jak również dalszych krewnych czy sąsiadów. Niekiedy przybycie, by pożegnać zmarłego i dodać otuchy żałobnikom wymaga większych poświęceń, takich jak wolnego dnia w pracy czy dalekiej podróży.

To zaangażowanie i starania, by być w tym dniu razem, są wyrazem głębokiego szacunku dla zmarłego, a także wsparcia i miłości dla cierpiących. W jaki sposób można okazać im wdzięczność?

Osobiste podziękowanie za udział w uroczystości

Jedną z najpopularniejszych form podziękowania, stosowaną zarówno na pogrzebach religijnych jak i świeckich jest przemowa najbliższego członka rodziny. Może być to mąż, żona, rodzice czy rodzeństwo. Z pewnością takie podziękowanie wymaga naprawdę ogromnej siły, gdy głos więźnie w gardle. Nie musi być ono długie. Wystarczy jedno lub dwa zadania. Będzie to wyraz docenienia wysiłków wszystkich, którzy zebrali się, by razem być w tych smutnych okolicznościach.

Inną praktykowaną formą podziękowania za udział w pogrzebie jest przemowa pracownika zakładu pogrzebowego, zwanego laudatorem. Takie przemówienie, trwające kilka minut może mieć zarówno formę ogólnego podziękowania, jak i dłuższego wspomnienia o osobie zmarłej, na podstawie informacji dostarczonych przez rodzinę.

podziękowanie za udział w pogrzebie

 

Podziękowania indywidualne w formie pisemnej

Kilka dni po pogrzebie, kiedy emocje już nieco opadną, można stworzyć osobiste podziękowanie za udział w pogrzebie dla przybyłych, które będzie miało formę pisemną, dostarczaną pocztą. Takie formy jak sms czy e-mail są zdecydowanie mniej eleganckie i lepiej ich nie stosować.

Kilka słów wystarczy po prostu napisać na białej kartce według wcześniej przemyślanego wzoru, dodając jedynie indywidualne dane osobowe tych, do których podziękowania trafią. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnego tekstu skierowanego do każdego. Pisemne podziękowanie jest wyrazem prawdziwej wdzięczności i z pewnością zostanie docenione przez osoby biorące udział w pogrzebie, jednakże należy także wziąć pod uwagę to, że nie każda osoba, która straciła kogoś bliskiego będzie w stanie je stworzyć. Ponadto w stresie i rozpaczy łatwo jest zapomnieć o kimś, co jest bardzo niezręczne. Z tego względu być może lepsze będzie inne rozwiązanie.

Pisemne podziękowanie w prasie lokalnej

Podziękowanie za udział w pogrzebie można także zamieścić w prasie. Jest to bardzo powszechna forma docenienia wysiłku i intencji tych, którzy przybyli na pogrzeb, także sąsiadów czy też współpracowników zmarłego. Taka informacja jest najczęściej umieszczona na stronie z nekrologami i ma zwięzłą, lecz serdeczną treść. Dzięki skierowaniu podziękowań do wszystkich przybyłych w imieniu najbliższej rodziny osoby zmarłej, można mieć pewność, że nikt nie poczuje się pominięty.

Co prawda ten sposób wymaga niewielkich nakładów finansowych, ale sprawdza się najlepiej. Dodatkowo można również kilka dni po pogrzebie zadzwonić do najbliższych z dodatkowymi podziękowaniami.