Mistrz ceremonii pogrzebowej – kim jest?

Zawody związane ze śmiercią nie są postrzegane jako szczególnie atrakcyjne – to ciężka praca w warunkach stresu, podczas której należy zachować szacunek dla zmarłego i jednocześnie obdarzyć empatią oraz otoczyć opieką jego bliskich. Wśród tych trudnych profesji wyróżnia się jedna z najrzadziej wykonywanych - zawód mistrza ceremonii pogrzebowej.

Mistrz ceremonii pogrzebowej – zawód czy powołanie?

Mistrza ceremonii pogrzebowej na próżno szukać w oficjalnym katalogu zawodów i specjalności. Nie istnieją także szkoły kształcące w takim kierunku. W Polsce jest obecnie około 20 mistrzów ceremonii – są samoukami o różnym wykształceniu kierunkowym. Obok określenia „mistrz ceremonii pogrzebowej” stosuje się także nazwy: „mistrz ostatniego pożegnania” albo „mistrz ostatniej mowy”.

Aby dobrze wypełniać obowiązki prowadzącego pogrzeb niezbędne są określone predyspozycje psychofizyczne. Mistrz ceremonii nie może bać się wystąpień publicznych, powinien być opanowany i nieulegający emocjom. Jego sposób formułowania i wygłaszania przemów musi cechować wysoka jakość językowa oraz dobra dykcja. Zważywszy na okoliczności przydatna jest także silna konstrukcja psychiczna – codzienne obcowanie ze śmiercią ma silne oddziaływanie depresyjne.

Na czym polega praca mistrza ceremonii pogrzebowej?

Zakres usług świadczonych przez mistrza ostatniego pożegnania zależy od zlecenia złożonego przez organizatorów pochówku. Najczęściej mistrz proszony jest o napisanie i wygłoszenie mowy pożegnalnej. Do wykonania tego zlecenia niezbędna jest wiedza o zmarłym i jego życiu, stąd wynika konieczność kontaktowania się z bliskimi, nierzadko wielokrotnego, w celu uzgodnienia treści przemowy.

Poza wygłaszaniem mów pożegnalnych mistrzowie ceremonii organizują także oprawę muzyczną – najczęściej dysponują własnym sprzętem lub zatrudniają muzyków grających na żywo, jeśli w zleceniu jest taki wymóg. Mistrzowie ceremonii pogrzebowych przygotowują także prezentacje multimedialne, które są odtwarzane podczas stypy.

mistrz ceremonii pogrzebowej

Mistrzów ceremonii pogrzebowej utożsamia się z pochówkami świeckimi, ateistycznymi, które nazywane są pogrzebami humanistycznymi. Jednak nie każdy żegnany przez mistrza zmarły to ateista. Mistrzów zatrudnia się także na pogrzeby wyznaniowe i ceremonie na cześć osób wierzących, które z jakiegoś powody nie życzyły sobie udziału duchownych.

O ile pogrzeb humanistyczny mistrz ceremonii może dowolnie reżyserować, o tyle pogrzeb wyznaniowy mający ściśle określony porządek wymaga większej elastyczności i dostosowania działań mistrza do czynności wykonywanych przez księdza.

Pogrzeby humanistyczne są uroczystościami o dużym stopniu personalizacji. Dzięki swobodnemu doborowi muzyki, recytowanych tekstów poetyckich czy odczytywanej prozy uroczystość nabiera charakteru bardzo indywidualnego, odzwierciedlającego upodobania zmarłego oraz jego rodziny, która ma decydujący wpływ na scenariusz pożegnania.

Mistrz ceremonii pogrzebowej – zawód przyszłości?

W Polsce, zgodnie z danymi GUS, w ciągu roku umiera ponad 380 tysięcy osób. Pogrzeby humanistyczne stanowią jedynie 2% wszystkich pochówków, co daje liczbę 7600 potencjalnych zamówień na usługi mistrza ceremonii. Według prognoz około roku 2030 umierać będzie ponad 400 tysięcy osób rocznie i dodatkowo zwiększy się ilość osób odchodzących od tradycyjnego modelu pożegnań wyznaniowych –  to wynik postępującej ateizacji społeczeństwa. Takie dane dobrze prognozują dla zawodu mistrza ceremonii pogrzebowej.

Zachętą mogą być także zarobki mistrzów. Za opracowanie i wygłoszenie mowy stawka wynosi około 150 – 300 złotych (plus koszty dojazdu). Wyreżyserowanie i poprowadzenie całej ceremonii oraz napisanie i wygłoszenie mowy pożegnalnej kosztuje od 500 do 1000 złotych (dodatkowo opłata za dojazd i pracę artystów muzyków).

Mistrzowie ceremonii pogrzebowej – gdzie ich szukać?

Użytkownikom portali funeralnych oddajemy do dyspozycji strony na których znajdują się krótkie charakterystyki najbardziej doświadczonych i polecanych mistrzów ceremonii pogrzebowej, Zapraszamy na strony serwisów UslugiPogrzebowe.com.pl lub Funer.com.pl.