Urlop okolicznościowy z powodu śmierci

Urlop kojarzy się zazwyczaj z czymś radosnym. Jednak czasem konieczne jest poproszenie o urlop w smutnych okolicznościach. Jakie trzeba spełnić warunki? Wyjaśniamy.

Śmierć bliskiej osoby sprawia, że pogrążamy się w smutku, żalu i żałobie. W tym trudnym okresie trzeba jeszcze dopełnić formalności związane z ceremonią pogrzebową. Wówczas można skorzystać z urlopu okolicznościowego, który przysługuje z tytułu śmierci bliskiej osoby. Warto więc wiedzieć, na jakich zasadach jest on przyznawany i jaki jest jego wymiar.

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci – komu się należy

Zgodnie z literą prawa (Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy) pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dnia wolnego z powodu śmierci jego bliskiego. Zwykle urlop ten jest wykorzystywany, by wziąć udział w ceremonii pogrzebowej oraz by dopełnić wszelkich formalności związanych z pogrzebem.

Warto podkreślić, że urlop okolicznościowy przysługuje jedynie osobom posiadającym umowę o pracę. Ponadto pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu, co więcej pracownik ma prawo do skorzystania z niego nawet kilka razy, jeśli uczestniczył w kilku pogrzebach.

Niemniej jednak aby uzyskać urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiej osoby należy spełnić kilka warunków:
– poprawnie wypełnić wniosek o urlop (podając powód udzielenia urlopu, jego termin, ilość przysługujących dni);
– okazać akt zgonu.

Ile dni wolnego przysługuje w ramach urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej osoby?

Otóż w zależności od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu śmierci bliskiej osoby w następującym wymiarze:
2 dni – w przypadku śmierci  małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy;
1 dzień – w przypadku śmierci siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, jak również innej osoby pozostającej pod bezpośrednią opieką osoby ubiegającej się o urlop, lub będącej na jej utrzymaniu.

urlop okolicznościowy z powodu śmierci

 

Termin wykorzystania urlopu

Zazwyczaj urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiej osoby jest wykorzystywany w dniu pogrzebu, który odbywa się w ciągu kilku dni od zgonu bądź na organizację ceremonii pogrzebowej. Istnieje jednak możliwość ze skorzystanie z urlopu w późniejszym terminie, ale potrzebę tą trzeba odpowiednio umotywować – np. faktem, że ciało osoby zmarłej będzie transportowane z zagranicy. Jeśli jednak uzasadnienie nie będzie powiązane ze śmiercią osoby bliskiej bądź odstęp czasu będzie bardzo długi, to pracodawca może odmówić udzielenia urlopu.
Ponadto dobrze wiedzieć, że kiedy śmierć bliskiej osoby nastąpi podczas urlopu wypoczynkowego, wówczas można poprosić pracodawcę o jego przerwanie i zastąpienie go urlopem okolicznościowym.

Urlop okolicznościowy a wynagrodzenie

Korzystając z urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej osoby wynagrodzenie jest tak samo naliczane jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że wykorzystywanie urlopu okolicznościowego w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego nie wiąże się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem.