Ile trwa pogrzeb?

Ceremonie pogrzebowe w różnych kulturach i religiach mają odmienne zabarwienie, różny przebieg i czas trwania. Choć odejście bliskich zawsze jest przeżyciem smutnym, to dla wielu pogrzeb nie jest czasem żałoby a raczej nadziei. Czy rodzaj pochówku ma wpływ na długość trwania ceremonii?

Ile trwa pogrzeb?

Pogrzeb to wydarzenie, która jest starannie i długo przygotowywane. Wiąże się ono także ze znacznymi kosztami, stąd wykonawcy zleceń dokładają wszelkich starań, aby przebieg ceremonii spełniał oczekiwania rodziny. Przeciętny pogrzeb na polskich cmentarzach trwa około godziny.

Odstępstwa od tej normy mają związek z:
rodzajem ceremonii (wyznaniowa, świecka),
infrastrukturą cmentarną (wyposażenie w kaplicę do odprawienia nabożeństwa, odległość grobu od wejścia czy kaplicy),
scenariuszem ceremonii (kazania duchownych, mowy pogrzebowe, oprawa muzyczna, prezentacje multimedialne w kaplicach, salwy honorowe, wypuszczanie gołębi),
ilością uczestników (czas składania kwiatów, kondolencji).

Jakie są etapy ceremonii pogrzebowej wyznaniowej w różnych religiach?

Pochówki katolickie

Na polskich cmentarzach najczęściej mamy do czynienia z pochówkami katolickimi. Składają się one z dwóch części: nabożeństwa oraz odprowadzenia zmarłego do grobu.
Nabożeństwo na cmentarzu może mieć formę skróconą – tzw. egzekwia nad trumną lub pełną z mszą świętą. Bardzo często msza jest wydarzeniem odrębnym organizowanym w godzinach porannych, ale bywa także, że jest ona wstępem do pogrzebu i do kościoła wprowadza się trumnę lub urnę, a po zakończeniu szczątki przewozi się na cmentarz i tam odbywa się druga część pochówku, czyli odprowadzenie do grobu.

Pogrzeby protestanckie

Podobne do pogrzebów katolickich są pochówki protestanckie. Łatwo można zaobserwować różnicę w ilości pogrzebów urnowych: protestanci bardzo często są kremowani, a urny z ich prochami umieszcza się w grobach lub kolumbariach. Prochy zmarłych często są rozsypywane. Nie dotyczy to protestantów grzebanych w Polsce, bowiem nasze prawo zakazuje rozsypywania ludzkich prochów.

Pochówek w prawosławiu

Ciekawą oprawę i przebieg mają pochówki prawosławne. Długość i złożoność ceremonii ma związek ze statusem zmarłego oraz terminem zgonu. Osoby duchowne czy zakonnicy mają pogrzeby inne, niż przeciętni świeccy wyznawcy prawosławia. Dla zmarłych w okresie Oktawy Wielkanocnej zarezerwowane są szczególnie uroczyste ceremonie.

Pogrzeb w islamie

Muzułmanie swoich bliskich grzebią przed upływem 24 godzin od chwili śmierci. Rodzina myje ciało, zawija w całun i odprowadza na cmentarz, gdzie zmarłego wkłada się do grobu skierowanego na Mekkę. Nagrobki są bardzo skromne, bez kwiatów. Podczas pochówków nie ma bogatej oprawy, przemówień, muzyki.

Pogrzeby wyznawców judaizmu

Wyznawcy judaizmu również przestrzegają zasady organizacji pogrzebów w ciągu jednej doby. Zmarły nie może być pozostawiony ani na chwilę sam. Rodzina polewa jego ciało wodą dla oczyszczenia z grzechów. Nie dopuszcza się balsamacji i kremacji. Pochówki są raczej skromne i niedługie.

ile trwa pogrzeb

Jakie są etapy ceremonii świeckiej?

Ceremonie świeckie, tak zwane pogrzeby humanistyczne, wymagają udziału mistrzów ceremonii. To profesjonaliści, którzy we współpracy z rodziną przygotowują i realizują scenariusz pochówku, który jest w najwyższym stopniu spersonalizowany, w porównaniu z innymi rodzajami pogrzebów.

Pierwszą częścią pogrzebu jest ceremonia w domu pogrzebowym, w sali pożegnań – w pomieszczeniach bez symboli religijnych. Mistrz ceremonii nad trumną lub urną wygłasza mowę, w której opisuje życie i dokonania zmarłego. W tej części wygłaszane są także mowy członków rodziny, przyjaciół, przedstawicieli władz czy różnych instytucji. Jeśli jest to pogrzeb osoby zasłużonej, to często odczytywane są listy od władz najwyższych a także dokonywane są pośmiertne wręczenia odznaczeń państwowych czy resortowych.

Niekiedy podczas świeckiego pożegnania prezentowane są fotografie zmarłego, fragmenty filmów, odtwarzana jest ulubiona muzyka, recytowana poezja.

Drugą częścią ceremonii świeckiej jest odprowadzenie do grobu. Nad odkrytym grobem znów jest czas na mowy pożegnalne. Jeśli pogrzeb ma charakter państwowy oddawana jest salwa honorowa. Po zamknięciu grobu składane są kwiaty i wieńce, a mistrz ceremonii w imieniu rodziny dziękuje zgromadzonym za uczestnictwo w pogrzebie.