Kondolencje po angielsku

Kondolencje to wyrazy bliskości z kimś, kto stracił drogą sercu osobę. Chociaż mówi się, że w języku serca wszystko jest zrozumiałe dla każdego, to warto znać przynajmniej niektóre formy używane w składaniu kondolencji po angielsku.

Świat stał się globalną wioską – jak zauważył już w 1962 roku Herbert Marshall McLuhan. Mamy doświadczenie łatwego przekraczania granic państw, a nawet kontynentów – nie mówiąc już nic o łatwości komunikacji. Dziś niemal każdy może porozumieć się z każdym, dzięki zdobyczom techniki i mediom cyfrowym. Znajomość zaś języków obcych taką komunikację dodatkowo ułatwia.

Wśród języków najbardziej uniwersalnych króluje język angielski. Używany w sprawach oficjalnych i nieoficjalnych, służbowych i prywatnych, w okolicznościach radosnych, jak i smutnych.

Jeśli wśród naszych znajomych jest ktoś, komu kto posługuje się językiem angielskim – może się zdarzyć, że będziemy musieli złożyć mu kiedyś kondolencje po angielsku. Warto zatem wiedzieć, jakich form możemy użyć. Inne bowiem formy są używane wobec osób, z którymi pozostajemy w relacji oficjalnej – inne zaś wobec krewnych czy przyjaciół, wobec których możemy pozwolić sobie na większą poufałość.

kondolencje po angielsku

Kondolencje po angielsku – przykłady

 

Wzory kondolencji po angielsku – zwroty formalne:

I would like to pass on my deepest condolences to you – Chciałbym wyrazić Ci moje nagłębsze wyrazy współczucia…

I would like to offer you my deepest condolences
– Chciałbym przekazać Wam moje najgłębsze wyrazy współczucia…

I would like to express my deepest sympathy to the family of…
– Chciałbym wyrazić moje najgłębsze współczucie dla rodziny…

I would like to express my deepest condolences to Mr… and his/her family
– Chciałbym złożyć najgłębsze kondolencje Panu/Pani i jego/jej rodzinie…

You have my deepest sympathy on the loss of your beloved… – Proszę przyjąć najgłębsze wyrazy współczucia współczucie z powodu straty twojej ukochanej żony/ukochanego męża…

I express my sincere condolences to the family and relatives of… – Wyrażam szczere kondolencje rodzinie i bliskim z….

Wzory kondolencji po angielsku – zwroty mniej formalne:

 

Składając kondolencje osobom, z którymi czujemy się blisko związani, możemy użyć następujących zwrotów:

I am sorry for your loss – Przykro mi z powodu tej straty…

There are no words to describe how sorry I am for your loss – Nie ma słów, by opisać, jak bardzo jest mi przykro z powodu tej straty…

We are very saddened to hear of your loss – Jest nam bardzo przykro słyszeć o twojej stracie…

My condolences to you and your loved ones at this sad time – Moje kondolencje dla ciebie i twoich bliskich w tym smutnym czasie…

Please accept my condolences, may your heart and soul find peace and comfort – Proszę, przyjmij moje kondolencje i niech twoje serce i dusza znajdą spokój i pociechę…

Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time – Nasze myśli i modlitwy są z tobą i twoją rodziną w tym trudnym czasie.

Please accept our condolences. Losing a loved one is never easy – Proszę przyjąć nasze kondolencje. Utrata ukochanej osoby nigdy nie jest łatwa…

To tylko niektóre przykłady, jak mogą brzmieć kondolencje po angielsku. Jeśli przesyłamy je w sposób jedynie pisemny, słowa muszą jakoś wystarczyć – jako znak naszej życzliwości i obecności. Jeśli jednak składamy je osobiście – warto pamiętać, że najważniejsze nieraz kryje się poza słowami.