Zasiłek pogrzebowy 2021

Pogrzeb wiąże się nie tylko z wieloma trudnymi emocjami, ale także z wysokimi kosztami. W tej kryzysowej sytuacji zasiłek pogrzebowy okazuje się być ogromną pomocą. Kto może się o nią ubiegać? Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego w 2021 roku?

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem socjalnym wypłacanym osobom organizującym pochówek bliskiej osoby zmarłej i ma w jakiejś części zrekompensować koszty poniesione w związku z organizacją uroczystości. Więcej informacji o tym, komu przysługuje owe świadczenie i jakie warunki należy spełnić, by je otrzymać, znajduje się tutaj.

Zasiłek pogrzebowy – kropla w morzu potrzeb

Biorąc pod uwagę  obecną sytuację rynkową, a także – może przede wszystkim  – ciągle rosnące ceny, obecna kwota świadczenia w dużej mierze nie jest w stanie pokryć nawet części kosztów uroczystości pogrzebowej. Wszystkie materiały, usługi i pokrewne koszty związane z pogrzebem często o wiele przewyższają przyznawaną kwotę.

Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2020 roku wynosiła 4000 złotych. Jest to kwota, która nie ulega zmianie od 2011 roku, w którym to weszła w życie ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 210, poz. 238). Od prawie 10 lat niezmiennie obowiązuje ta sama kwota, jednak ceny znacząco uległy zmianie.

 

Zasiłek pogrzebowy 2021 – dyskusja w Sejmie

Czy zatem istnieje możliwość wzrostu kwoty świadczenia? To pytanie zadała w swojej interpelacji poselskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku poseł Hanna Gill-Piątek. Jak wynika z odpowiedzi jakiej udzielił dnia 29 grudnia 2020 roku  sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed – „obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 210, poz. 238), która zmieniła wcześniej obowiązującą regulację, zgodnie z którą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

 

zasiłek pogrzebowy 2021

W uzasadnieniu tej zmiany wskazano, że ma ona na celu dostosowanie wysokości zasiłku pogrzebowego, do średniej wysokości tego zasiłku w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Powyższe uzasadnienie nie straciło waloru aktualności i w chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne, których celem byłaby zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego jak również nie przewiduje się dodatkowego zasiłku związanego z pochówkiem osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.”

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego – jest nadzieja?

Pojawiła się jednak iskra nadziei, gdyż – także w grudniu 2020 roku – w Parlamencie został złożony projekt ustawy proponujący wzrost wysokości zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, jak również postulujący zasadność jego corocznej, automatycznej waloryzacji. Na podjęcie dyskusji nad tym projektem prawdopodobnie jednak przyjdzie jeszcze poczekać. Oznacza to, że przynajmniej przez pewien czas zasiłek pogrzebowy pozostanie w dotychczasowej kwocie. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.